دوشنبه, 09 مهر 1397 00:23 کاربر مهمان 1 بازدید 0 نظرات نرم افزار و شرکتها
مدیریت و سازماندهی امورمالی شما , در کوتاهترین زمان , با کمترین هزینههدف از سامانه جیب ثبت مبالغ وارد شده و خارج شده از جیب شما بوده و توسط این دو مورد شما می توانید مدیریت کاملی بر روی دخل و خرج خود انجامیدهمچنین سامانه شامل قسمتهای چک، بدهی/طلب، اقساط...